Mimické vrásky a botulotoxin
Botulotoxin se v  estetické medicíně používá již více než 20 let. Jeho aplikace v úpravě mimických vrásek se týká v maximální míře především obličeje. Užití botulotoxinu je v dnešní době velmi bezpečné.

Botulotoxin funguje tak, že dočasně zablokuje přenos nervových impulsů do svalu, ten se uvolní a nestahuje se. Výsledkem je dočasné vyřazení mimických svalů z jejich funkce. Avšak i přesto jste schopni dávat najevo své emoce, smát se, mračit se, plakat, jen se Vám netvoří mimické vrásky.

Nejlepší efekt se dostavuje u mimických vrásek v okolí zevního koutku očí, nad kořenem nosu a na čele či při korekci asymetrie výšky obočí. Je možné ošetření i okolí kolem úst či na přední ploše krku.

Aplikaci botulotoxinu může provádět jen lékař vyškolený v používání botulotoxinu v estetické dermatologii.Často se klienti obávají znehybněného vzhledu masky. Tato obava však není na místě. Při ošetření pouze výše uvedených skupin svalů je efekt velmi nenápadný a přirozený, což vyhovuje všem klientkám a klientům, kteří vyžadují minimální viditelnost korektivního zásahu v obličeji.


Aplikace botulotoxinu není vhodná pro pacienty trpící nervosvalovými onemocněními, periferními neuropatiemi, poruchami polykání, dýchání, známou přecitlivělostí na účinnou látku či současně užívající amynoglykosidová antibiotika či spektinomycin. Také není vhodné ošetření botulotoxinem v místě, které je postiženo akutním zánětem. Bezpečnost užití botulotoxinu v těhotenství a v době kojení nebyla prokázána.


Vlastní ošetření je ambulantní, bez nutnosti následné pracovní neschopnosti, úlevy či rekonvalescence. Klient u ošetření sedí na křesle nebo na lehátku. Vpichů velmi tenkou jehličkou je několik a jsou jen mírně bolestivé. Znecitlivění lokálním znecitlivujícím krémem je možné, ale většinou není potřeba.

„Doporučuji kombinaci ošetření mimických vrásek v horní třetině obličeje a zlepšení hydratace a napětí pokožky celého obličeje za pomoci tekutého liftingu. Výsledek je zcela přirozený.“


MUDr. Marie FinsterlováPo ošetření je třeba dodržet několik opatření :


  • Po dobu 4 hodin „ošetřené svaly trénovat“, tj. mračit se, dělat grimasy, dále nepředklánět se, nelehnout si do vodorovné polohy.
  • 2 dny po aplikaci se nedoporučuje fyzická aktivita, cvičení, běhání, apod., nechodit do sauny, kryosauny, vystavovat se extrémním změnám venkovních teplot a neslunit se. Líčení a odličování s jemností.
  • 14 dní nemasírovat ošetřenou oblast při kosmetickém ošetření.

Efekt botulotoxinu nastupuje za 1–2 týdny. Přetrvává přibližně 4 - 6 měsíců. Pak se funkce ošetřených mimických svalů vrací zcela na původní úroveň a ošetření je možné znovu zopakovat.Cena ošetření závisí na množství spotřebované látky.

Odstranění vrásek botulotoxinem 

2500 - 4500 KčKontaktujte náspřed

po