o nás

Centrum estetické a laserové dermatologie – Ambulance pro choroby kožní a pohlavní Čáslav je samostatné specializované ambulantní pracoviště zaměřené na kvalitní dermatologickou péči pro celou rodinu.

MUDr. Marie Finsterlová

Absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1994. Nastoupila na Dětské oddělení ve Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze a následně se začala věnovat dermatologii na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze. V roce 1999 získala specializační atestaci v oboru dermatovenerologie a v roce 2000 založila Ambulanci pro choroby kožní a  pohlavní v Čáslavi. Od roku 2003 vlastní licenci pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb. V roce 2006 získala specializovanou způsobilost pro obor dermatovenerologie. Každých 5 let ji Česká lékařská komora uděluje diplom celoživotního vzdělávání.  

Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP, České flebologické společnosti ČLS JEP, Společnosti korektivní dermatologie ČLS JEP, České společnosti pro využití laserů v medicíně ČLS JEP, Sdružení ambulantních dermatovenerologů ČR a Sdružení ambulantních specialistů ČR.

V roce 2001 obdržela cenu za nejlepší práci na Konferenci mladých dermatologů v Olomouci. V roce 2006 nakladatelství Grada vydalo publikaci MUDr. Marie Finsterlové Péče o  kůži a vlasy. Lékařka se pravidelně vzdělává na certifikovaných kurzech doma i v zahraničí, publikuje v odborném tisku a přednáší na odborných fórech. Přispívá populárně naučnými články do mnoha novin a časopisů.

Monika Černá

Absolvovala  úspěšně  studium na Střední zdravotnické škole v Litoměřicích v roce 1995. Je diplomovanou a registrovanou zdravotní sestrou. Absolvovala řadu klinických stáží, pracovala na interním a chirurgickém JIP oddělení krajské a městské nemocnice a na ambulancích v různých oborech medicíny, například na ambulancích všeobecné chirurgie, plastické chirurgie a ambulance otorinolaryngologie. V roce 2008 a 2015 získala kvalifikaci lymfoterapeutické sestry, ovládá techniku lymfotapingu. Pravidelně se vzdělává na certifikovaných kurzech a od roku 2006 je členkou České asociace sester.IMG20220209102928nkwebZuzana Hudáková

Absolvovala akreditované studium v oboru sanitářka. Následně absolvovala akreditované studium v oboru pedikérka a řadu dalších specializovaných školení. Provádí zákroky suché medicinální pedikúry, nehtové protetiky a aplikace nehtových rovnátek.  Je členkou podologické společnosti. Pracuje také na recepci, spoluorganizuje objednávky pacientů a komunikuje s našimi dodavateli služeb a zboží.Naše poslání

„Posláním naší ordinace je budovat vynikající jméno poskytováním péče v nejvyšší kvalitě, používáním moderních léčebných postupů, osobním vztahem s klienty a pacienty trpícími kožními nemocemi.“

MUDr. Marie FinsterlováAmbulance se zaměřuje na poskytování služeb ve 3 oblastech:


  • Diagnostika a léčba kožních a pohlavních nemocí

  • Estetická a laserová dermatologie

  • Léčba otoků žilního, mízního, pooperačního a poúrazového původu


Již od roku 2000 se věnujeme diagnostice a léčbě nemocí kůže, nehtů a vlasů. Centrum se rovněž věnuje péči v oblasti estetické a laserové dermatologie, spolupracuje s ambulancí plastické chirurgie a specializovanými klinickými centry zaměřenými na biologickou léčbu vybraných kožních nemocí, zejména lupénky,  a onkologickou léčbu závažných diagnóz a vzácných onemocnění.

Pracoviště má zkušenosti s řadou klinických studií zaměřených na nové léčebné možnosti u akné a lupénky.Informace pro naše pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.