aktuálněPRIORITNÍ OČKOVÁNÍ RIZIKOVÝCH PACIENTŮ


Od středy 24. 3. 2021 byla prostřednictvím Centrálního rezervačního systému https://crs.mzcr.cz zahájena registrace zájemců o očkování z řad chronických pacientů, kteří nesplňují dosud platnou podmínku 70 let věku. Tito pacienti se budou do systému přihlašovat pomocí unikátního kódu, který jim sdělí jejich ošetřující lékař. Ten také pacienta vybaví potřebnou zdravotní dokumentací, ze které vyplyne nárok na prioritní očkování.  Během víkendu byli prostřednictvím ÚZIS osloveni vybraní poskytovatelé zdravotních služeb, kterých se toto týká. Výběr odborností lékařů, kteří budou mít právo své pacienty tímto způsobem do registru přihlašovat, projednalo ministerstvo se Sdružením ambulantních specialistů. Česká lékařská komora, která má k tomuto seznamu výhrady, nebyla ministerstvem k jednání přizvána.Více v odkazech níže:

Chroničtí pacienti - prioritní očkování

PREVENTIVNÍ PROGRAMY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN -
PREVENCE MELANOMUVZP

nabízí dvě možnosti:


program prevence melanomu
- maximální příspěvek 500 Kč
- podrobnosti zde


Bonifikační program VZP Plus dermatologie
- maximální úhrada 300 Kč
- podrobnosti zde


ZPMV

- maximální příspěvek 500 Kč
- podrobnosti zde


OZP

- maximální příspěvek 800 Kč
- podrobnosti zde


ČPZP

- maximální příspěvek 500 Kč
- podrobnosti zde


VoZP

- maximální příspěvek 400 Kč
- podrobnosti zde
OBJEDNEJTE SE NA PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ PIGMENTOVÝCH ZNAMÉNEK


Plánujete dovolenou u moře? Opalujete se? Spálili jste se na slunci? Chodíte pravidelně do solária? Užíváte celkově léky, které snižují Vaši imunitu? Jste onkologickým pacientem? 

Pak Vám vždy minimálně 1x ročně doporučujeme nechat si vyšetřit Vaši kůži a pigmentová znaménka. Pigmentovaná znaménka vyšetříme dermatoskopem. Nevhodná znaménka můžeme odstranit v naší ambulanci tzv. průbojníkovou excizí nebo CO2 operačním laserem, nebo Vás doporučíme do ambulance plastické chirurgie.Informace pro naše pacienty o zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679


Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.